Abilia tecknar nytt avtal med Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) – avtalet reglerar försäljning av kognitiva hjälpmedel på den Norska marknaden de kommande två åren.

2019 jan 21 - 16:34

Abilia får fortsatt förtroende att leverera kognitiva hjälpmedel i Norge. Avtalet mellan Abilia och NAV träder i kraft den 1 mars 2019 och löper på två år, avtalet kan förlängas med ett plus ett år om myndigheten så väljer. Utfallet av upphandlingen kan överklagas under 14 dagar från offentliggörande av beslutet.

Abilia har under många år arbetat med att utveckla hjälpmedel som ger människor möjlighet att öka sin självständighet, bli delaktiga och leva ett rikare liv. ”Våra lösningar har tagits fram i nära samarbete med brukare, branschexperter och forskare och vi är noga med att säkerställa att hjälpmedlen har klinisk effekt och håller hög kvalitet. Vi är glada att NAV har värdesatt vår höga kvalitet och rankat oss som ledande inom flertalet av avtalets områden” säger Tove Christiansson, VD på Abilia.

”Vi ser att våra hjälpmedel både stödjer personer att hantera sin vardag och att komma i arbete men även att skolor, boenden och anda verksamheter kan utvecklas genom att införa kognitiva hjälpmedel. I och med avtalet med NAV säkerställer vi att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för att göra människor delaktiga.” säger Sigmund Lundby, Försäljningschef Norge på Abilia.

 

 

För mer information, kontakta:

Tove Christiansson, Verkställande direktör

Telefon: +46 8 594 694 00

e-post: tove.christinasson@abilia.se

 

Om Abilia:

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin

omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. Vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor och vi brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

 

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena kommunikation, kognition och omgivningskontroll & larm. Vi har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien samt exporterar till ytterligare 20 länder. Abilia omsätter

idag drygt 200MSEK och ägs av MedCap, en nordisk aktör som investerar i etablerade bolag inom Life Science med betydande utvecklingspotential. MedCap har varit delägare sedan 2007.