Temadag om demens

Abilia välkomnar er till en kostnadsfri eftermiddag med föreläsare Dagny Vikström.

Datum 6 nov 2018
Kontakt

Ulrika Heinke
ulrika.heinke@abilia.se
070-147 34 48

Tid 13:00 - 16:00
Plats

Hjälpmedel Västerbotten

Sista anmälningsdag 30 okt 2018
Adress Mariehemsvägen 14,

Umeå
Pris

Kostnadsfritt. Bindande anmälan.

Demens är en av de snabbast växande sjukdomarna och en tidigt ställd diagnos är viktig, både för den sjuke och de anhöriga. Att i rätt tid få stöd och hjälp betyder mycket. Men frågorna kan vara många:

  • Hur kan man på bästa sätt bemöta en person med demens?
  • Hur reagerar man när man fått diagnosen och vad kan man göra?
  • Veta, kunna, förstå är minsann inte så lätt.

Abilia vill uppmärksamma ämnet och har därför bjudit in Dagny Vikström som har stort engagemang och djup kunskap inom området. 


Dagny Vikström
 

Hur bemöter vi och kommunicerar med personer som har en demenssjukdom?

Leg. arbetsterapeut som varit verksam både inom sjukhusvård och äldreomsorg. Hennes intresse och engagemang i bemötande av personer med demens är mycket stort. Dagny har arbetat som demensutvecklare i Luleå under drygt 10 års tid. Dessutom har hon tillsammans med Kjell Fahlander och Göran Karlsson skrivit ”Demensboken".

Teknik och hjälpmedel ökar självständigheten hos äldre personer och kan vara ett stöd för anhöriga. Abilia kommer att berätta om och ge exempel på kognitiva hjälpmedel som kan användas som stöd för personer med demens. 

Abilia utvecklar och tillverkar hjälpmedel för personer med funktions- nedsättningar inom områdena Kommunikation, Kognition och Omgivningskontroll och Larm. Namnet Abilia kommer från det engelska ordet "ability" som betyder förmåga. Vi vill göra det möjligt för alla människor att öka sin egen förmåga, självständighet och trygghet i vardagen.

Målgrupp
Arbetsterapeuter, förskrivare av kognitiva hjälpmedel samt övrig vårdpersonal som möter personer med demens.

Varmt välkommen.