Seminarium

Hur skapar vi delaktighet på arbetsmarknaden för personer med kognitiva utmaningar?

Datum 3 jul 2018
Kontakt

Mikael Wester
mikael.wester@abilia.se

Tid 13:15 - 14:15
Plats

Donners Hotell, Almedalen

Adress Donners Plats 6

Visby
Pris

Kostnadsfritt

Under Almedalsveckan kommer vi att framföra vårt seminarium i denna viktiga samhällsfråga. Många med ADHD, autism och andra kognitiva utmaningar upplever svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden och känna sig delaktiga. Hur kan vi underlätta med handledning, individuellt utprovade tekniska hjälpmedel och inte minst förändrade attityder gentemot personer med funktionsnedsättning?

Samhället har mycket att vinna på att personer med ADHD, autism och andra kognitiva utmaningar kan få och behålla ett arbete. För att få till en förändring krävs en större medvetenhet, dels om vad neuropsykiatriska funktions- nedsättningar innebär, men även om att det finns tekniska hjälpmedel som har bevisad effekt och vikten av stöd och handledning. Medvetenheten behöver ökas hos alla berörda aktörer, dessutom behövs en attitydförändring i hela samhället där vi ser till individens alla tillgångar.

Kom och lyssna på våra intressanta talare:

Mer information

Varmt välkomna till Donners Hotell, Visby den 3 juli kl. 13:00.