MEMOplanner, fjärrstyrning

Denna instruktionsfilm visar hur du fjärrstyr en MEMOplanner.