MEMOmessenger, instruktionsfilmer

Dessa filmer är textade på svenska.

Detta är 10 olika instruktionsfilmer till Memomessenger. Klicka på Spellista för att välja film.

Följande filmer finns:
- Talade påminnelser, enstaka.
- Talade påminnelser, veckovis.
- Talade påminnelser, månatliga.
- Talade påminnelser, årliga.
- Repetition larm.
- Tidsbegränsning.
- Kontrollera/ändra larm.
- Grundinställningar.
- Dygnsuppdelning.
- Byta röst.