MEMOmessenger, anhörigfilm

Anhöriga berättar om nyttan med Memomessenger för personer med demenssjukdom.