Handi, 3 användare berättar

Här finns informationsfilmer som visar hur hjälpmedlet Handi kan användas. Filmerna är framtagna i samarbete mellan Psykiatri Sahlgrenska och Handitek AB. I filmerna används skådespelare.

Pia har en psykisk funktionsnedsättning som gör att hon ibland har problem att koncentrera sig, komma ihåg vad hon ska göra och få saker gjorda. Handi hjälper Pia att oroa sig mindre och känna sig tryggare.


Peters psykiska funktionsnedsättningar innebär att han har svårt att få ordning på sin vardag, att veta när han ska börja göra något eller att komma ihåg att ta sin medicin. Han har lätt för att bli stressad och behöver då snabbt hjälp. Med hjälp av Handi är det lättare för Peter att klara sig själv och känna sig tryggare.


Erik insjuknade för flera år sedan i en psykisk sjukdom, han blir ofta stressad när han är ute på stan, han är rädd för att inte hitta eller för att komma för sent. Med hjälp av Handi känner han sig lugnare och tryggare.