Hoppa till huvudinnehåll

Abilia Product Privacy Policy SE

Användning av Abilias produkter som är anslutna till myAbilia

 

Abilia AB och de företag som ingår i gruppen (vi/oss) är måna om din integritet. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår produkt myAbilia och våra produkter som är anslutna till myAbilia.

 

Den personuppgiftsansvariga och juridiska person som står bakom policyn är Abilia Aktiebolag, registrerat i det svenska företagsregistret med registreringsnummer 556180-3296.

 

Meddelande om GDPR-efterlevnad

 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är en förordning som gäller integritet och dataskydd i Europeiska unionen. Den trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR innebär skyldigheter för organisationer som kontrollerar eller behandlar personuppgifter och inför nya rättigheter och skydd för EU-medborgare.

Vårt åtagande är att skydda din integritet, och vi följer strikt bestämmelserna i all relevant dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR, för att säkerställa att alla personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med förordningens principer.

 

Personuppgifter

 

Vi samlar in användarinformation när ett konto skapas i myAbilia från myabilia.com eller via någon av Abilias produkter som är ansluten till myAbilia. Syftet är att bekräfta användarens identitet, skydda användargenererat innehåll och informera om ändringar och uppdateringar så att Abilia kan uppfylla sitt åtagande gentemot användaren.

 

Vi kan samla in följande specifika personuppgifter:

 

Typ

Beskrivning

Rättslig grund

Användarnamn/e-postadress                               

Unika identifieringsdata som identifierar en användare.

Samtycke till denna policy

IP-adress

Din IP-adress lagras i systemloggar och kan användas för felsökning.                           

Samtycke till denna policy

 

Vi lagrar data när en användare utnyttjar myAbilia eller någon av Abilias produker som är ansluten till myAbilia. Detta definieras som användargenererat innehåll som kan vara personuppgifter. Exempel är bilder på användaren och andra personer, namn, adresser och platser användaren besöker med mera. Syftet är att uppfylla Abilias åtagande gentemot användaren. 

 

Datalagringstid

 

Personuppgifterna lagras så länge användaren har ett användarkonto i myAbilia. När ett konto stängs tas kontot och relaterade data bort inom 30 dagar.

 

Datadelning

 

För att tillhandahålla vissa delar av våra tjänster kan vi dela data med Abilias underleverantörer för behandling både inom och utanför EU/EES. När vi delar dina personuppgifter delar vi alltid så få uppgifter som möjligt och vidtar alla rimliga avtalsmässiga, rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med en tillräcklig skyddsnivå och i enlighet med tillämplig lag.

 

Underleverantörer
 

Behandling

Underleverantör                                 

Plats

Molnlagring och hosting av myAbilia                          

Google

EU (GDPR)

Skicka mejl från myAbilia

Sparkpost

EU (GDPR)

 

   


Datasäkerhet

 

All data lagras krypterad inom EU/EES och all data som överförs till och från användarens app använder krypteringsnivåer enligt industristandard (TLS 1.2 eller bättre).

Endast behörig personal har åtkomst till vår molnlagringsmiljö och alla Abilia-anställda är bundna av sekretessavtal som förhindrar spridning av data och information, inklusive personuppgifter.

Rutiner och processer för att säkerställa dataintegritet och datasäkerhet har upprättats på ledningsnivå.

 

Dina rättigheter avseende personuppgifter

 

 • Rätt till information
  Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina uppgifter. Vi använder denna integritetspolicy för att informera om det.
 • Rätt till registerutdrag
  Du kan begära ett utdrag som visar de uppgifter du har lämnat till oss.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att rätta felaktiga uppgifter om dig själv.
 • Rätt till radering
  Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. I så fall kommer dina personuppgifter att raderas inom 30 dagar, så länge de inte behövs för att vi ska kunna uppfylla kontraktsbundna eller lagstadgade skyldigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling
  Om du tror att dina uppgifter är felaktiga eller att vi använder dina uppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att begära att vi slutar behandla uppgifterna.
 • Rätt att klaga
  Om du misstänker ett sekretessbrott har du rätt till klagomål.

För att utöva någon av rättigheterna ovan, se kontaktuppgifterna nedan.

 

Kontaktuppgifter

 

Om du har frågor om Abilias behandling av dina personuppgifter, kontakta oss via mejl på PrivacyTeam@abilia.com.

 

Uppdateringar av denna policy

 

Abilia kan ändra denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på Abilias webbplats.

 

Id: 17327-1