Rolltalk Designer

Oppdatering av Rolltalk Designer
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Rolltalk Designer. Det blir lagt til nye funksjoner, samt gjort forbedringer og forenklinger i programmet. Det anbefales å benytte siste versjon av programvaren for å oppnå beste mulige brukeropplevelse. For å være sikker på at du har siste versjon, anbefaler vi at du sjekker dette fra Hjelp-menyen i Rolltalk Designer når maskinen er tilkoblet Internett.

I kategorien Hjelp, velg Søk etter oppdateringer.
Klikk på knappen: Søk etter oppdateringer.
Klikk Last ned dersom det kommer en hake ved noen av dine installasjoner.
Følg deretter instruksjoner på skjermen.
Klikk Lukk når du er ferdig.

Rolltalk Designer Complete
Trykk her for å laste ned siste versjon av Rolltalk Designer Complete. Denne installasjonen kan kopieres på minnepenn og installeres på andre maskiner.