Prosjektet "Jeg kan!" har nå fått to priser for sitt arbeid med velferdsteknologi.

Abilia har i samarbeid med prosjektet "Jeg kan!" i Ålesund jobbet med utvikling av Memoplanner 3.

I omtrent ett år har en gruppe med 8 brukere og ca 40 ansatte betatestet Memoplanner og gitt oss viktige tilbakemeldinger. Takk til alle engasjerte og kreative prosjektdeltakere. Vi på Abilia har også lært mye om kognitiv støtte i praksis og fikk mange gode forslag til hvordan vi kan gjøre Memoplanner enda bedre. "Jeg kan!" Har nå fått to priser for sitt arbeid med velferdsteknologi. Les mer om prosjektet, priser og Memoplanner her

"Underveis i prosjektet observerte vi en rekke gevinster for beboerne, som økt selvbestemmelse, mindre uro, lettere for å ta valg og en langt bedre forutsigbarhet."