Natt- og dagkalender med bilde

Art.nr: 502252

Natt– og dagkalender med bilde viser dag og dato samt om det er morgen, dag, kveld eller natt i et display.
Det er mulig å plassere et valgt bilde i rammen over displayet.

Kalenderen oppdateres automatisk i henhold til sommer eller vinter.

Oversikt

Kalenderen tilknyttes strømnettet med en adapter. Riktig dag og dato vises alltid korrekt, til og med etter strømavbrudd eller om kontakten dras ut og settes inn igjen.