Falck 5716 FjernKontroll

HMS.nr: 252256 Art.nr: 538080 Produktark

FjernKontrollen gjør det enklere å betjene din TV og CD spiller. Den kan brukes som erstatning for andre fjernkontroller for å forenkle betjening av IR–styrt utstyr slik som f.eks. CD–spiller, TV eller video.

Oversikt

Fjernkontrollen er opplærbar. Det vil si at den kan lære seg signaler fra andre fjernkontroller. Det er enkelt å legge inn signalene. 

Falck 5716 FjernKontroll kan brukes ved kognitiv svikt. Store taster, fingerguide og liten trykkraft gjør den også egnet ved synshemming og motoriske problemer. Med sine 16 taster gir den fra 1–16 muligheter til å forenkle hverdagen. Innredes med tekst, bilder eller symboler. Ett eller flere apparater kan betjenes med samme fjernkontroll. Øvrige medlemmer i huset kan benytte den ordinære fjernkontrollen. 


Klistremerker med de vanligste TV–logoer og batterier følger med.

Dokumenter og filer

Falck 5716 FjernKontroll - Manual 210.1 KB