Emfit SafeBed - Kontrollenhet og sensor

HMS.nr: 135324 Art.nr: 464001 Produktark

Emfit Safebed er en fraværsalarm som merker om en person forlater sengen og ikke kommer tilbake innen forhåndsinnstilt tid. Alarmen varsler personal eller pårørende som er i nærheten.

Dette gir en trygghet for deg og dine støttepersoner.

Oversikt

SafeBed består av en kontrollenhet som stilles inn og en sensor som plasseres under madrassen. Ved kort tidsinnstilling (3 sekunder) vil alarmen bli utløst i det øyeblikk personen går ut av sengen. Ved å øke tiden opptil 30 minutter vil alarmen løses ut dersom personen ikke er tilbake i sengen etter innstilt tid.

SafeBed har et justerbart lydsignal som kan varsle personal eller pårørende som er i nærheten. Ved hjelp av tilbehøret All in One og All in One Basic kan du velge å viderekoble alarmen til en personsøker eller mobiltelefon.

Emfit SafeBed inngår i en serie pålitelige alarmprodukter som er godt utprøvd og brukes både i hjemmemiljø og omsorgsboliger verden over.

 

Dokumenter og filer

Dokumenter og filer

Brukerveiledning Emfit SafeBed 1.03 MB