ASK PODD 20

Art.nr: 000483 Produktark

Lisens for PODD Utskriftsprogram ingår. Rolltalk Designer eller Rolltalk Designer for Print kreves og må bestilles i tillegg. PODD er et kommunikasjonshjelpemiddel og en metode, utviklet for barn. PODD-metoden går ut på å finne den beste måten for barn å kommunisere på. PODD gjør det lettere for barnet og personer i deres omgivelse å kommunisere med hverandre.

Hensikten med PODD er å gi barn et ordforråd slik at de kan kommunisere sammenhengende, om hva de vil, når de vil, uansett hvem de kommuniserer med, eller hvilket miljø de befinner seg i.

Kombinert med barnets gester,peking og mimikk velger barnet den mest effektive metoden for enhver situasjon, hvilket gjør PODD til et kraftfullt verktøy i barnets verktøyskasse for kommunikasjon.

Oversikt

HVEM TRENGER PODD?

PODD passer for barn og personer som trenger ASK som støtte til å forstå eller uttrykke seg. Hvilken PODD bok  som bør brukes av det enkelte barn, er avhengig av hvilke språknivå barnet befinner seg på og dermed hvilke kommunikasjonsutfordringer som må overvinnes.

HVA BETYR PODD?

PODD står for Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display.
Pragmatisk Organisering: Vokabularet er organisert etter kommunikative funksjoner og samtalebehov, på aktuelt språknivå.Tar utgangspunkt i de mest effektive måtene å organisere ordforrådet på,for å møte varierte krav i kommunikasjon.

Dynamisk Display: Dette betyr at du bytter side i PODD-bøkene.

PODD finnes i flere versjoner som følger de naturlige trinnene i språkutviklingen. PODD fra Abilia er utviklet sammen med Gayle Porter, grunnleggeren av PODD-metodikken.

PODD 20

PODD 20 er designet for å gi barn (3-5 år) tilgang til en rekke kommunikative funksjoner. PODD 20 er egnet for barn som bruker direkte pekere eller "ta og vise" og kan også tilpasses for partnerstyrt skanning. PODD 20 har 20 felt på hvert oppslag og inneholder sider som er relatert til barnehagevokabular. Navigeringen er som PODD 12, men med en språklig nivå som PODD 40.

PODD 20 LEVERES MED:

 • ASK PODD 20 (barnehagevokabular)
 • Skolepakke med 7 sider for manuelt bytte
 • Brukerveiledning
 • Skulderreim
 • Minnepinne med
  • lisens for PODD Utskriftsprogram i Rolltalk Designer, for installasjon på 5 PCer. Obs. Rolltalk Designer for Print eller Rolltalk Designer kreves og må bestilles i tillegg.
  • PODD Teoribok av Gayle Porter
 • Ekstra A4 etikettark,  10 stk.
 • Ekstra blanke plastark, 50 stk.
 • Instruksjon permringer

 

PODD Utskriftsprogram

Med hjelp av PODD Utskriftsprogram kan du som støtteperson enkelt individtilpasse PODD-boken uten å frafalle PODD-strukturen.

I utskriftsprogrammet stiller du inn generelle innstillinger (f.eks hvilken daglig aktivitet brukeren har: førskole, skole eller noe annet) bytte ut / legge til symboler, samt bygge opp nye sider og lister med sidemalene. PODD Utskriftsprogram tilpasser seg automatisk etter de endringer som gjøres.

Du skriver enkelt ut de nye sidene på det medfølgende spesialpapiret på en vanlig laserskriver. . Du kan også skrive ut flere sider samtidig.

PODD Utskriftsprogram er et brukervennlig program som er bygget med Rolltalk Designer som grunn. Det kreves ingen forkunnskaper om Rolltalk Designer for å kunne bruke utskriftsprogrammet.

PODD Utskriftsprogram følger alltid med ved kjøp av PODD-bok, men avhengig av om du har Rolltalk Designer fra før eller ikke, Rolltalk Designer for Print eller Rolltalk Designer.

PODD Utskriftsprogram kan installeres på inntil 5 PCer.

Les mer om Rolltalk Designer.

 

Dokumenter og filer

Dokumenter og filer

Manual PODD 20 3.96 MB