Gjennomførte Webinar

PODD 12 og 20 bok

PODD Del 1
Gjennomgang av menyen i utskriftsprogrammet.
Hvordan opprette egne program?
Hvilken tilpasninger du kan gjøre før bruk.

PODD Del 2
Tema: Hvordan gjøre individuelle tilpasninger med nye bilder, sider og lister.

  • Hvordan sette inne symboler og bilder
  • Hvordan lage nye sider
  • Hvordan lage lister

PODD Del 3
Tema: Utskrift, oppdatering og lagring av programmer.

  • Hvordan importere endringer fra et eldre program.
  • Hvordan skrive ut nye sider og lister.
  • Hvordan ta kopi av brukerprogram og flytte det til annen maskin.


HandiKalender for iOS

HandiKalender for iOS Del 1 
Hva er HandiKalender for iOS og hvordan legge inn en enkel aktivitet
Prøvelisens

HandiKalender for iOS Del 2 
Legge inn aktivitet med tilleggsinformasjon
Prøvelisens

HandiKalender for iOS Del 3 
myAbilia och HandiKalender for iOS

HandiKalender for iOS Del 4
Instillinger og tilpasninger av HandiKalender

 

Rolltalk Designer for Print

Rolltalk Designer for Print Del 1 
Hva er Rolltalk Designer for Print? Hva følger med og hvilke muligheter har du med denne programvaren?

Rolltalk Designer for Print Del 2  
Kom i gang med Rolltalk Designer for Print. De grunnleggende funksjoner knyttet til å sette inn symboler, tekst og endre utforming på oppsettet.

Rolltalk Designer for Print Del 3
Bruke eksisterende maler og lage og hente frem egne maler
Bruke funksjon med 2.språk

Rolltalk Designer for Print Del 4
Symboliser. Et program som følger Rolltalk Designer for Print. 
Skriv med symboler eller få symbolstøtte til en eksisterende tekst. 

 

Handi 5

Handi5 Del 1 
Kom i gang med Handi5 (Handi S7 / Handi L825) Hva er Handi og hvordan legge inn en enkel aktivitet

Handi5 Del 2 
Kom i gang med Handi5 - Legge inn aktivitet med tilleggsinfo

Handi5 Del 3 
Kom i gang med Handi5 - myAbilia og Handi5

Handi5 Del 4  
Kom i gang med Handi5 - Innstillinger og tilpasninger av Handi5

 

MEMOplanner

Webinar MEMOplanner Del 1 
Hva er MEMOPlanner og hvordan legge inn en enkelt aktivitet

Webinar MEMOplanner Del 2 
Legge inn aktivitet med tilleggs-info.

Webinar MEMOplanner Del 3 
MEMOplanner og myAbilia

Webinar MEMOplanner Del 4 
Innstillinger og tilpasninger