Eierforhold

Abilia AB, Abilia AS og Abilia Ltd utgjør tilsammen konsernet Abilia. Moderselskapet i konsernet er Abilia Sverige Holding AB. Konsernsjef i Abilia er Tove Christiansson. Abilia Sverige Holding AB eies av svenske MedCap.

MedCap er en nordisk aktør som investerer i modne selskap innen Life Science med betydelig utviklingspotensiale. MedCap har vært deleier av tidigere GEWA AB siden 2007. www.medcap.se