Om å leve med Alzheimer

Yvonne forteller i innslaget fra TV4 om det å leve med Alzheimer. Hun har nå skrevet bok om sitt liv med diagnosen. På slutten av innslaget, viser hun sin Memoplanner som hjelper henne i hverdagen.

Yvonne fikk Alzheimers når hun var 55 år - Malou Efter tio (TV4) Sverige