Hopp til hovedinnhold

Kom godt i gang med PODD kommunikasjon 2-dagers introduksjonskurs.

Det er stor interesse for PODD og vi holder kurs på forskjellige steder i Norge for møte den store etterspørselen.

 

Kurset vil bli avholdt ved to anledninger, en i Oslo og en i Tronheim.

Trondheim FULLT!
Mandag 13. november 09:30 -16 :00 og Tirsdag 14. november 08:30 – 16:00

Adresse:
Kristine Bonneviesveg 20
7046
Trondheim

Oslo:
Torsdag 16. november 09:30 -16 :00 og Fredag 17. november 08:30 – 16:00

Adresse:
Tevlingveien 23
1081
Oslo

Pris: 1.200 kr. Prisen inkluderer enkel lunsj begge dager og kaffe/te/frukt.

Meld deg på her

Program for dagene​
Om ASK og hvordan utvikle et støttespråk­­- en utfordring

 • Tilpasse omgivelsene til innlæring av et støttespråk
 • Gi mulighet for språklige inntrykk og mulighet for å uttrykke seg

Utvikling av PODD,  generelle prinsipper og egenskaper

 • Karakteristiske egenskaper ved PODD kommunikasjonsbøker
 • Betjeningsmuligheter
 • Hvordan velge og tilpasse PODD maler
 • Demonstrasjon og tilpasning av PODD bøker og elektronisk PODD i Rolltalk Designer
 • Hvordan være modell, støttende samspill
 • Hvordan utvikle ferdigheter til betjening
 • Opplæring av kommunikasjonspartnere
 • Hvor skal man begynne? – hvordan går man videre?
 • Sette mål og implementere støttet språk

Dagene vil veksle mellom teori og praktiske oppgaver med bruk av PODD kommunikasjon. Det vil også bli vist videoer fra Gayle Porter og andre som bruker PODD.

Etter kurset vil deltagerne vil være i stand til å:

 • beskrive de utfordringer man møter i arbeidet med å utforme kommunikasjonssystemer i forhold til ordforråd, organisering, utforming, betjening og tilpasning til individuelle behov.
 • gjøre rede for viktigheten av å få språklige input og oppbygging av omgivelser til språkinnlæring
 • gjøre rede for egenskapene i PODD kommunikasjonssystem, bl.a.  organisering av ordforråd, layout, design, betjenings­strategier og tilpasning til individuelle behov.
 • bruke generelle PODD-maler til å utarbeide kommunika­sjonsbøker tilpasset individuelle behov.
 • kunne gjøre rede for undervisnings- og læringsstrategier for å imple­men­tere PODD kommunikasjon til brukeren og omgivelsene/teamet rundt.

Om Gayle Porter og PODD

PODD kommunikasjonssystem er utviklet av Gayle Porter, som er logoped med mer enn 30 års praktisk erfaring med å utarbeide og å bruke kommunikasjonssystemer til personer med sammensatte funksjons­nedsettelser. Gayle arbeider på Cerebral Palsy Education Centre (CPEC), Melbourne, Australia.

Gayle Porter har i utviklingen av PODD-prinsip­pene tatt utgangspunkt i normal språkutvikling for barn, og at språk utvikles gjennom bruk.

Hun mener at utfordringen består i å sørge for tilstrekkelig ordforråd både til barnets nåværende kommunikasjon, og til å stimulere den videre utviklingen av kommunikative og språklige ferdigheter.

I utviklingen av PODD prinsippene har Gayle Porter arbeidet med å støtte kommunikasjon til enhver tid og å styrke undervisnings- og læringsstrategier som gjør en person i stand til å si hva hun vil si, når hun vil si det, og til hvem hun vil si det.

Om foreleseren

Emmy Kjelmann, dansk ergoterapeut og kommunikasjonsveileder på Neurocenter Østerskoven i Hobro. Hun er sertifisert PODD instruktør.