Omgivelsekontroll

Martin opplevde en ulykke og hadde ryggmargenskade. I dag jobber han som journalist ved et forlag og tar hjelp av Abilias Control Omni for å håndtere både sin jobb og sitt hjem.
Filmen er på svensk


Dette er Ritva. Hun bruker Abilias hjelp til å kontrollere sitt hjem.
Filmen er på svensk