Kommunikasjon

Filmsnutter om Rolltalk NOVA, et banebrytende produkt innen Rolltalkfamilien. Filmen er på engelskPresentasjon av Rolltalk NOVA, laget av Øystein Johnsen .