Andre filmer

Her viser Rustad Skole hvordan de bruker papirløsninger og ASK IT i sin undervisning. Både Rolltalk og Nettbrett ser du brukes med PCS Symboler. Filmen er laget av Kunnskapsfilm.


Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen. Filmen er laget av Kunnskapsfilm.


Velferdsteknologi - NITO


Nina Lundell har gjort en god jobb med å lage beskrivelser og filmer om hvordan du bruker Flexiboard! Vi har valgt å lenke til hennes filmer her på vår nettside.
Filmen er på svensk