fbpx Selvstendighet, deltakelse og trygghet | Abilia Hopp til hovedinnhold
Hjälpmedel

Selvstendighet, deltakelse og trygghet

Det å være selvstendig, føle seg inkludert og trygg er viktig for alle. For dem som bor i omsorgsbolig eller tilrettelagt bolig er det spesielt viktig å føle at de blir ivaretatt på en god måte. Det kan innebære å ha innflytelse over sin egen hverdag eller bare det å føle seg akseptert. For pårørende handler det om å holde seg informert og være sikker på at den de er glad i får best mulig omsorg.

 

Vi har en rekke hjelpemidler som er nyttige for både brukeren og omsorgsinstitusjonen. Et eksempel er den delte digitale kalenderen som viser dagens aktiviteter og hva som skal skje resten av uken, og der pårørende og støttepersoner kan ha oversikt over planlagte eller gjennomførte aktiviteter direkte eller via nettet.

 

Å ha oversikt over hva som har skjedd i løpet av dagen kan både forenkle kommunikasjonen mellom brukeren og pårørende og hjelpe brukeren med å skape struktur og rutine i hverdagen.

 

I tilrettelagte boliger som bruker vår teknologi har vi sett betydelige forbedringer hos brukerne, for eksempel mindre stress, økt selvstendighet og økt livskvalitet.

 

For støttepersoner – Skape et hjemmemiljø

 

I omsorgsboliger for eldre og personer med spesielle behov er et rolig og trygt miljø viktig for både brukere og personale. En god atmosfære gjør det lettere for støttepersoner å fokusere på meningsfulle aktiviteter og god omsorg. 

 

Uavhengig forskning viser at kognitive hjelpemidler:

 

  • gir økt selvstendighet og styrker evnen til å starte, utføre og fullføre aktiviteter.
  • bidrar til bedre rutiner ved å gi både bruker og pårørende en oversikt over dagen.
  • reduserer stress og øker trivselen hos beboerne.
  • styrker hukommelsen og sosiale evner ved å redusere stress.
  • forenkler kommunikasjonen mellom pårørende, personell og brukere og styrker relasjonen mellom disse.
  • For samfunnet – Bedre omsorg for en aldrende befolkning
     

Fremskritt innen helsesektoren har ført til at mennesker i England lever lenger enn noen gang.  Dette er gode nyheter for oss alle, men innebærer samtidig samfunnsmessige utfordringer. Etter hvert som vi blir eldre, får vi også mer langvarige sykdommer og dermed økt behov for helse- og omsorgstjenester.

 

I 2017 var 18,2 % av befolkningen i Storbritannia over 65 år ifølge landets offisielle statistikkbyrå, Office for National Statistics (ONS). Andelen personer over 65 år antas å stige til 24 % innen 2037, det vil si hver fjerde innbygger.

 

Tallene fra ONS viser at veksten i den aldrende befolkningen i Storbritannia, spesielt i landlige områder, kan få alvorlige, helsemessige konsekvenser for landets befolkning. Sosial isolasjon og ensomhet i tillegg til forverret helse på grunn av dårlig transporttilbud eller dårlig helsetilbud ser ut til å bli et stadig mer sannsynlig scenario. Med hensiktsmessig bruk av statstilskudd, styrking av kommunale tjenester og grundig forskning er det imidlertid mulig å snu denne trenden.

 

En rapport fra de uavhengige tenketankene the Kings fund og the Nuffield Trust tegner et bilde av ansatte i omsorgsektoren som er under press og kjemper for å beholde medarbeidere, opprettholde kvaliteten og holde det gående. Et økende antall mennesker får ikke den hjelpen de trenger, noe som i sin tur fører til økt belastning på støttepersonene rundt dem.

 

Stadig flere omsorgsboliger og bofellesskap oppdager fordelene ved bruk av hjelpemidler for å styrke kvaliteten på tjenestene og gi beboerne mulighet til å leve et mer meningsfullt liv.