Redusert stress for brukere, pårørende og støttepersoner

Evidens
Flere forskningsstudier viser at kognitive hjelpemidler fra Abilia reduserer stress både for brukerne selv, deres familier og støttepersoner. Livet blir enklere og lettere å håndtere.

Brukerne opplever at hjelpemidlene gir mer forutsigbarhet som følge av at man slipper uventede hendelser, de får selv mer kontroll over nødvendige gjøremål og har mindre risiko for å glemme en aktivitet eller å ta medisiner. Følelsen av økt kontroll får brukerne til å slappe mer av og bidrar til å dempe angst og redusere stress. 

Når brukere i større grad kan mestre hverdagen selv, opplever familiemedlemmer og støttepersoner at kommunikasjonen med brukerne blir bedre og konfliktene færre. De slipper mange bekymringer og opplever dermed også mindre stress.
 

Våre produkter
MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Night-and Day Calendar, Quarter Hour Watch, Time Log

Kilder
Funnene er basert på 8 forskningsstudier, som omfattet 598 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom, elever og voksne med kognitive og psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell.

Bakken 2014, Dahlin 2013, Grön 2104, Janeslätt 2014, Meland 2015, Svahn 2010, Thagesson 2015 og Topo 2007.