Bedre evne til tidsstyring i hverdagen

Evidens
Forskningsstudier har vist at Abilias hjelpemidler for tidsstyring gjør det enklere å håndtere tid i hverdagen og tilpasse seg til tidsrelaterte krav. Verktøyene kompenserer for manglende evne til å forstå tid.


Brukerne mener at hjelpemidlene fra Abilia gjør det lettere å holde orden på ukedager, datoer og klokkeslett samt få struktur på hverdagen, huske avtaler og utføre daglige gjøremål og aktiviteter. Familiemedlemmer, støttepersoner og helsepersonell trenger ikke minne brukerne på datoer, klokkeslett og aktiviteter i samme grad lenger. Brukeren kan i større grad klare seg selv i hverdagen.

Studier som omfattet deltakere med demens viste at bruk av tids- og planleggingsverktøy fra Abilia var svært nyttig for personer som var forvirret med hensyn til dag og tid. Pårørende opplevde å få færre telefoner med spørsmål om tid og dag fra brukerne. Brukerne sluttet å gå ut midt på natten og sluttet å forstyrre naboene.

Våre produkter
MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Night-and Day Calendar, Quarter Hour Watch, Time Log.

Kilder
Funnene er basert på 17 forskningsstudier, som omfattet 715 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell.

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Arvidsson 2006, Bakken 2014, Bengtsson 2010, Dahlin 2013, Forsenäs 2011, Jacobsson 2004, Grön 2014, Hagen 2006, Janeslött 2014, Jonsson 2008, Meland 2015, Mellgren 2015, Pettersson 2008 og Topo 2007.

Referanselisten over forsknnigsstudierne finner du her