Britt har en CP-skade

Dagligdagse ting, som de fleste mennesker automatisk bare gjør, må Britt Drud Sørensen skrive ned i sin elektroniske kalender og bli påminnet om å gjøre. Ellers glemmer hun det.

Britt er 28 år og har en mild form for cerebral parese – en paraplybetegnelse på en gruppe av  tilstander som kjennetegnes av endret bevegelse og/ eller stilling, og motorisk funksjon, og skal være forårsaket av en skade i den umodne hjerne.

I tillegg til motoriske problemer kan hjerneskaden også medføre kognitive vanskeligheter, som blant annet påvirker evnen til å konsentrere seg, orientere seg og huske. Det er nettopp det kognitive, som er Britt’s største utfordring.

– Mine fysiske problemer vises ikke så mye i hverdagen, så man kan ikke se mitt handikap. Når jeg  forteller folk at jeg har CP, sier de ofte det ikke ser slik ut. Mange mennesker forbinder jo CP med personer som har store motoriske utfordringer. Men det er mange, som meg, som kan gå, være i jobb og fungere tilsynelatende normalt, forteller hun.

Kognitive utfordringer

For Britt er derimot svikt i kognitive funksjoner en stor utfordring hver dag. I en periode glemte hun helt å pusse tenner og dusje. Hun vet ikke hvor lenge perioden varte, for hun hadde ingen anelse om når hun sist hadde gjort det. For to år siden, fikk hun innvilget hjelpemidlet Handi - en kalender med telefon, som er utviklet spesielt for å støtte personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Etter dette har hun ikke hatt problemer med å huske viktige og mindre viktige gjøremål, fordi Handi påminner  henne om alt hun skal huske å gjøre.

- Før jeg fikk Handi, var jeg sammen med støttepersoner i opptil 15 timer i uka. Jeg hadde en stor oppslagstavle hengende i stuen med bilder og beskrivelser av alt det jeg skulle huske i løpet av dagen. 

Allikevel glemte hun ofte å gjøre tingene, fordi hun ikke ble minnet på det. Hun kunne selvfølgelig heller ikke ta den store tavlen med seg, når hun var på jobb i Kvickly, fartet rundt eller var på møter i Danske Handicaporganisasjoner for CP-foreningen.

Handi skaper struktur

Nå organiserer hun hver dag selv ved hjelp av kalenderfunksjonen og påminnelsesalarmen i Handi. Alt hun skal gjøre i løpet av dagen, skriver hun inn i kalenderen. Helt ned til minste detalj. Slik holder hun styr på hva og hvor hun skal – og når det skal skje. Hun husker å pusse tenner, dusje, re opp sengen og får en påminnelse om når hun skal ta bussen.

Handi har endret Britts hverdag og gitt henne langt større selvstendighet. Tidligere var hun avhengig av mange timer hjelp i uken. Nå kan hun klare seg med mindre enn to timers støtte ukentlig.

– Det var stressende for meg å ha alle de personene hjemme til en hver tid og det var vanskelig å finne tid til all oppfølgingen, i et aktivt liv som mitt. Nå har jeg ikke lenger bruk for alle disse støttepersonene som måtte minne meg på rengjøring, rydding og matlaging. Det er mange ting jeg ikke trenger hjelp til lenger, fordi jeg har Handi, forklarer hun.

Mange funksjoner

Britt bruker Handis sjekkliste funksjon når hun handler. Der har hun bilder av det hun skal ha, så hun kan bare krysse av de tingene, som hun allerede har lagt i handlekurven. I tillegg hjelper det henne at Handi kan lese opp alt høyt, hvis man ønsker det - også sms’er. Den har veldig mange funksjoner som en vanlig smartphone ikke har.

– Hvis jeg for eksempel vet at jeg skal ringe til psykologen i CP-foreningen, kan jeg legge inn et bilde sammen med hans telefonnummer i min kalender og sette alarmen på. Når jeg så får påminnelsen kan jeg bare trykke på bildet hans, så ringer telefonen psykologen min, sier hun.

Når Britt blir litt stresset, blir hun fort trøtt, og da får hun prolemer med å ha oversikt over aktivitetene sine. Handi hjelper henne med å kompensere for de kognitive utfordringene, ved å gi henne struktur. Hun vil gjerne dele sine erfaringer med andre. Derfor holder hun foredrag for CP-foreningen i Danmark, der hun blant andet forteller om hvordan Handi hjelper henne i hverdagen.

– Det er mye bedre å kunne klare tingene selv med et hjelpemiddel som Handi, den har gitt mig bedre livskvalitet, sier Britt glad.