PODD nå også i elektroniske versjoner

2017 jun 15 - 13:14

Elektronisk PODD bygger på samme prinsipp som de velkjente og populære bøkene som bygger på mer enn 30 års praktisk erfaring med å lære seg å kommunisere når man har behov for ASK. De har i tillegg fordelene ved de mulighetene en elektronisk enhet tilbyr.

Kommunikasjonen kan foregå ved hjelp av talesyntese som gir personen en stemme og gjør det lettere å kommunisere, også med personer som ikke er kjent med ASK kommunikasjon.

Det er lett å ta med seg enheten over alt, og det er enkelt å gjøre tilpasninger og legge til ord i ordforrådet etter hvert som språket utvikles. Ordforrådet kan utvides uten at det tilfører ekstra vekt, og uten behov for å måtte skrive ut trykt materiale.

Elektronisk PODD finnes i to versjoner, Elektronisk PODD 15 og Elektronisk PODD 60.
Elektronisk PODD 15 har fire ulike oppsett; skole, barnehage, samt to språklige nivåer.
Elektronisk PODD 60 har to språklige nivåer, utvidede nøkkelord eller kompleks syntaks.

Veksling mellom versjoner og språknivåene gjøres med ett klikk. Individuelle tilpasninger beholdes!

Lær mer om PODD