Ny versjon av MEMOplanner

2018 nov 8 - 08:00

Idag, 8. november 2018, lanseres ny versjon av MEMOplanner.

Nyheter i MEMOplanner versjon 3.5

Forbedrede alarmfunksjoner.
Det er nå lettere å se koblet sjekkliste ved alarm. Det er tydligere skille mellom påminnelse og alarm. Det er mulig å stille inn alarm kun på starttid. Det kan instilles til å vise pågående aktiviteter i et spesielt alarmvindu som lukkes når aktiviteten er slutt.

Bedre visuell oversikt.
Hvis det er flere aktitiviteter enn det som det er plass til på tidssøylen, kan du nå swipe sidelengs for å se alle aktivitetene. Hvis kategorier ikke benyttes, kan tidssøylen flyttes til venstre og dermed gi mer plass til aktivitetene. Det er mulig å vis støttelinje for tydeligere tilkobling til tidsøylen.

Forbedret synkronisering.
Nå synkroniserers bilder på en raskere og sikrere måte. Du kan se informasjon om status for nedlasting og opplasting

Se også bildespillet og revisjonshistorikk.