Internasjonal dag for funksjonshemmede

2018 des 3 - 09:42

Vi i Abilia vil markere Internasjonal dag for funksjonshemmede for å sette søkelyset på deres rettigheter, men også for å øke bevisstheten om funksjonsnedsettelser på alle områder i samfunnet, både sosiale, økonomiske og politiske. Personer med nedsatt funksjonsevne opplever utfordringene sine forskjellig, og samfunnet, skolen og arbeidsgivere må være åpne for å se mulighetene hos disse personene.

Vi har lenge jobbet med å utvikle hjelpemidler med brukeren i fokus, det vil si tilby verktøy som gjør det lettere for brukeren å planlegge sin egen tid og få struktur i hverdagen. Med dagens moderne teknologi trenger det ikke lenger synes at man har et hjelpemiddel, siden det ser ut som en helt vanlig smarttelefon eller smartklokke.

Det vi ser i dag er at også skoler og arbeidsgivere har fått øynene opp for at hjelpemidler også kan ses som en ressurs for virksomheten, det vil si at de bruker våre hjelpemidler for lettere å kunne delegere oppgaver og stole på at de blir utført. Dette gjør at personer med nedsatt funksjonsevne opplever at de er mer selvstendige, og når stressnivået synker har alle det bedre, og antallet sykemeldinger går ned.

Ifølge FN, som etablerte Internasjonal dag for funksjonshemmede for 26 år siden, handler årets tema om å gi personer med nedsatt funksjonsevne en inkluderende, rettferdig og bærekraftig utvikling i tråd med 2030-agendaen der det overordnede målet er at «ingen skal utelates».

Les mer på FNs hemmesida