Forskningsstudie visar att Handi har betydning for deltakelse og mestring

2017 nov 1 - 10:51

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram har iverksat prosjektet «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsetelser».

Hensikt med forskningsstudien er å gi kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsat funksjonsevne. 19 foreldre er intervjuet om familienes erfaringer med bruk av velferdsteknologi for sit barn.

Forskningsstudien visar att Abilias hjelpemidde Handi  har hat betydning for deltakelse og mestring for barna på flere måter. Dete presenteres gjennom selvstendighet, struktur, kontroll og forutsigbarhet, kommunikasjon og sosial deltakelse, trygghet og avlastning, normalisering, og Lek, underholdning og interesser.

Studien konkluderer med at velferdsteknologi har et stort potensiale for barn og unge med funksjonsnedsetelser.

En forelder løftet fram betydningen av at teknologien bidro til bedre oversikt over hverdagen for datteren, noe som var viktig for henne:
«Vi er i ferd med å skape en ny forutsigbarhet og oversikt for henne i hverdagen med den [Handi]. Det medfører mye stress, irritasjon og trøbbel i hverdagen hvis hun ikke har det.»

Flere av foreldrene som hadde prøvd ut Handi, fortalte at telefonens underholdningsfunksjoner ble brukt til avlastning og hjelp når barnet måte være med på kjøring, søskens aktiviteter eller foreldres daglige gjøremål som vedkommende i utgangspunktet ikke hadde lyst til: 

«Da kan jeg si at ta med Handien din, så kan du sitte med den så lenge mens du venter. Da er det greit likevel, i stedet for at vi får en kjempefight eller at hun blir utrolig frustrert, sint eller lei seg. Så det er lettere å være med på en del ting som har vært vanskelig før. Men da er det mer underholdning da, enn et hjelpemiddel. Det er et tidsfordriv, fordi hun må være med på et eller annet en halvtimes tid.» 

En annen fortalte at de brukte Handi til å håndtere utfordrende situasjoner som barnet gruet seg til eller ikke ville gjøre, slik som å dra til tannlege eller lege. Da var Handi til nyte som underholdning, på lik linje med smartelefon eller netbret.

Full rapport