Alarmproblemene i Handi-kalenderen er løst

2017 okt 11 - 09:01

SERVICE OPPDATERING MED RESERVED ALARM PROBLEM

2017-10-10, versjon 2.1.1 ble sendt til App Store. Serviceoppdateringen løser alarmproblemer som ble introdusert i forbindelse med iOS 10.3.3, og vi har tidligere rapportert. Alarmfunksjonen er nå omgjort helt. Det betyr også at kompatibilitet har blitt økt fra iOS7 til iOS8, som en del av fremtidssikringen av HandiKalender. De som allerede har HandiKalender på en enhet med iOS7, vil kunne fortsette å bruke den, men vil ikke kunne oppdatere.