Temadag - epilepsi og hverdagsliv

Velkommen til en innholdsrik temadag der hovedfokuset er epilepsi og hverdagsliv. Vi har invitert flere dyktige forelesere som bla deler sine egne erfaringer og forteller om den nyeste forskningen innenfor området.

Dato 22. mai 2019
Spørsmål

Vidar Edsbergløkken
Tel: 95 28 91 67
vidar@abilia.no

Tid 8:30 - 16:00
Sted

Eidsvaag Fabrikker

Påmeldingsfrist 08. mai 2019
Adresse Eidsvågbakken
5105
Bergen, Eidsvåg i Åsane
Pris

100,-

INNHOLD 
  

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe/te

09:00 - 09:15

Velkommen ved Vidar Edsbergløkken, Hjelpemiddelkonsulent i Abilia

09:15 - 09:45

Epilepsi og helseveiledning Del 1 v/ Torunn Erichsen, Førstelektor og Kari Høium ,Førskolelektor ved OsloMet

09:45 - 10:00

Pause

10:00 – 10:30

Epilepsi og helseveiledning Del 2 v / Torunn Erichsen, Førstelektor og Kari Høium ,Førskolelektor ved OsloMet

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:30

Å leve med epilepsi – som barn og gjennom livet. Laila Grosvold Nygård, Leder for Epilepsiforeningen i Bergen og Omegn, Fylkesleder i FFOH, har epilepsi selv

11:30 - 12:30

Lunsj med mulighet for å besøke produktstand

12:30 - 13:15

Epilepsi og hverdagsliv Del 1 v/ Linn Werner, Ergoterapeut og Charlotte Mikkelsen, Ergoterapeut ved SSE 

13:15 -13:30

Pause

13:30 -14:15

Epilepsi og hverdagsliv Del 2 v/ Linn Werner, Ergoterapeut og Charlotte Mikkelsen, Ergoterapeut ved SSE 

14:15 - 14:30

Pause

14:3- 15:15

En ny tilnærming til behandling av farmakoresistent epilepsi V/ Astrid Mork-Jansson, Post Doc  i Biokjemi ved UiS,

15:15 - 15:30

Spørsmål og oppsummering av dagen.

Målgruppe
Sykepleiere, ergo/fysioterapeuter, miljøterapeuter, pasienter og pårørende, leger som jobber innenfor fagfeltet.

Mål for dagen
Få kunnskap om Epilepsi som diagnose, hvordan det er å leve med epilepsi, samt informasjon om den nyeste forskningen på området.

Laila Grosvold Nygård

Leder av Epilepsiforeningen i Bergen og omegn, Fylkesleder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Hordaland FFOH,  Styremedlem iBrukerutvalget Haraldsplass Diakonale sykehus.  Betjener også Norsk epilepsi forbund sin hjelpetelefon. Er 58 år og har levd med  epilepsi i over 40 år. Vet virkelig hva det vil si å leve med sykdommen.

 

 

 

Linn Anett Werner

Er utdannet ergoterapeut fra Norges Tekniske-Naturvitenskaplige Universitet, NTNU Gjøvik.

Jobber i dag som ergoterapeut på Spesialsykehuset For Epilepsi –SSE. Startet på SSE juni 2018, og har jobbet på voksenpost frem til desember. Jobber nå primært på barneavdelingen.

Har tidligere erfaring med epilepsi fra Røysumtunet.

 

 

 

Charlotte Mikkelsen

Charlotte Mikkelsen er utdannet ergoterapeut fra OsloMet – Storbyuniversitetet. Startet på SSE desember 2018 og jobber med voksne med epilepsi. Hun har tidligere erfaring fra Aker og Ullevål sykehus innenfor nevrologi, lungerehabilitering og geriatri.»

 

 

 

Torunn Erichsen

Torunn Erichsen er førstelektor på sykepleierutdanningen, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet - Storbyuniversitet. Hun er utdannet sykepleier med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har bidratt til utvikling av læremidler på feltet og deltatt i flere råd og utvalg for å fremme kunnskap om epilepsi på ulike nivå.

 

 

 

Kari Høium

Kari Høium er førstelektor på vernepleierutdanningen, Institutt for adferdsvitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet vernepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med fagområdene relasjonelle ferdigheter, kommunikasjon og veiledning både på bachelornivå og på ulike videreutdanninger ved OsloMet. Hun har bidratt til ulike samarbeidsprosjekter med praksisfeltet, og til utvikling av ulike læremidler og publikasjoner på fagfeltet.

 

 

 

Astrid Mork- Jansson

Astrid Mork-Jansson, 37 år, post doktor i biokjemi ved UiS. Utdanning BSc og MSc i molekylærbiologi fra UiB, doktorgrad i biokjemi fra UiS