Rolltalk Designer for Print

Rolltalk Designer for Print er programvare som benyttes for å produsere og redigere trykket materiell som kommunikasjonstavler - og bøker.

Dato 27. mai 2019
Spørsmål

Karen Berntsen; 97 15 45 53
Steffny Joseph; 48 02 13 61

Tid 9:00 - 12:00
Sted

Abilias lokaler i Oslo

Påmeldingsfrist 20. mai 2019
Adresse Tevlingveien 23
1081
Oslo
Pris

Kostnadsfritt

INNHOLD
Hva er Rolltalk Designer for print.
Hvordan legge inn symboler og bilder.
Hvordan lage maler til bruk i  - Tematavler – kommunikasjonsbøker osv.
Hvordan bruke funksjon med 2 språk.
Skriv med symboler eller få symbolstøtte til en eksisterende tekst.

MÅL FOR DAGEN
Gi deltakerne kompetanse til å lage kommunikasjonsmateriell i papir.

MÅLGRUPPE
Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter, miljøterapeuter, foresatte og andre som jobber med personer som har behov for ASK.

Te og kaffe blir servert.