Kom godt i gang med PODD kommunikasjon

2-dagers introduksjonskurs

Dato 05. Feb 2019 - 06. Feb 2019
Spørsmål

Liv Solfrid Hanken Liv.Solfrid.Hanken@nav.no
Tlf : 99218754
Aina Ask aina.ask@abilia.no tlf:9946114

Tid 9:30 - 16:30
Sted

NAV Hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal

Påmeldingsfrist 29. jan 2019
Pris

Kostnadsfritt men ta med matpakke – da det blir servert te og kaffe

Tirsdag 05. og onsdag 06.februar 2019

NAV Hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal

05/2: kl. 9:30-16:30, 06/2: kl. 08:30-15:30

Program for dagene

Om ASK og hvordan utvikle et støttespråk­­- en utfordring

 • Tilpasse omgivelsene til innlæring av et støttespråk
 • Gi mulighet for språklige inntrykk og mulighet for å uttrykke seg

Utvikling av PODD, generelle prinsipper og egenskaper

 • Karakteristiske egenskaper ved PODD kommunikasjonsbøker
 • Betjeningsmuligheter
 • Hvordan velge og tilpasse PODD maler
 • Demonstrasjon av tilpasning av bøker og elektronisk PODD i  Rolltalk Designer
   
 • Hvordan være modell, støttende samspill
 • Hvordan utvikle ferdigheter til betjening
 • Opplæring av kommunikasjonspartnere
   
 • Hvor skal man begynne? – hvordan går man videre?
 • Sette mål og implementere støttet språk

Dagene vil veksle mellom teori og praktiske oppgaver med bruk av PODD kommunikasjon. Det vil også bli vist videoer fra Gayle Porter og andre som bruker PODD.

Etter kurset vil deltagerne være i stand til å:

 • beskrive de utfordringer man møter i arbeidet med å utforme kommunikasjonssystemer i forhold til ordforråd, organisering, utforming, betjening og tilpasning til individuelle behov.
 • gjøre rede for viktigheten av å få språklige input og oppbygging av omgivelser til språkinnlæring
 • gjøre rede for egenskapene i PODD kommunikasjonssystem, bl.a.  organisering av ordforråd, layout, design, betjenings­strategier og tilpasning til individuelle behov.
 • bruke PODD-bøkene til å utarbeide kommunika­sjonsbøker tilpasset individuelle behov.
 • kunne gjøre rede for undervisnings- og læringsstrategier for å     imple­men­tere PODD kommunikasjon til brukeren og omgivelsene/teamet rundt.

Om kursholder:

Caroline Strømhylden er ergoterapeut, og arbeider med utvikling av ASK-hjelpemidler i Abilia. Hun har arbeidet med PODD siden 2003, og har de siste årene arbeidet med oversettelser og tilrettelegging av PODD-materialet til norsk. Caroline har deltatt på flere kurs med Gayle Porter, og er sertifisert PODD-presentatør.

Om Gayle Porter og PODD

PODD kommunikasjonssystem er utviklet av Gayle Porter, som er logoped med mer enn 30 års praktisk erfaring med å utarbeide og å bruke kommunikasjonssystemer til personer med sammensatte funksjons­nedsettelser. Gayle arbeider på Cerebral Palsy Education Centre (CPEC), Melbourne, Australia.

Gayle Porter har i utviklingen av PODD-prinsip­pene tatt utgangspunkt i normal språkutvikling for barn, og at språk utvikles gjennom bruk.

Hun mener at utfordringen består i å sørge for tilstrekkelig ordforråd både til barnets nåværende kommunikasjon, og til å stimulere den videre utviklingen av kommunikative og språklige ferdigheter.

I utviklingen av PODD prinsippene har Gayle Porter arbeidet med å støtte kommunikasjon til enhver tid og å styrke undervisnings- og læringsstrategier som gjør en person i stand til å si hva hun vil si, når hun vil si det, og til hvem hun vil si det.

Kurset er et samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal, Habiliteringstjenesten, PPT Ålesund og Abilia

Påmelding: https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/415899

Bindende påmelding NB! Begrenset antall plasser (først til mølla….)