Erfaringer med bruk av ASK i barnehage og skole

Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) er viktig. Hvordan få det til? I barnehagen? På skolen? I denne workshoppen skal vi fokusere på og utveksle erfaringer med bruk av ASK i barnehage og skole, med spesielt fokus på Pegasus og PODD

Dato 26. apr 2019
Spørsmål

Berit Dyrstad
berit.dyrstad@nav.no

Tid 10:00 - 14:30
Sted

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

Påmeldingsfrist 18. apr 2019
Adresse Haakon VIIs gate 98
8004
Bodø
Pris

Kostnadsfritt

MÅLGRUPPE
Kurset er spesielt for foreldre/fagpersoner og øvrig nettverk rundt barn som bruker Pegasus og/eller PODD, og andre som er interessert i  ASK-hjelpemidler.

INNHOLD

 • Kort innføring i Pegasus og PODD v/ Abilia 
  PEGASUS: introduksjon av symboler via leker- sanger, bøker, rim og regler 
  PODD: en måte å organisere symboler på, både i kommunikasjonsbøker og elektronisk
 • Erfaringer med bruk av kommunikasjonshjelpemidler i barnehage og skole v/ Anne Kristoffersen og Kristine Ellefsen. 
  Hvordan bruke Pegasus og visuelle scener 
  Bruk av PODD kommunikasjonsbøker og elektronisk PODD. 
  Tilrettelegge for kommunikative miljøer og samhandling med medelever.
 • Tid til diskusjon og erfaringsutveksling

Vi serverer kaffe og te, lunsj kan kjøpes i kantina.

Velkommen

Påmelding