Erfaringer med bruk av ASK i barnehage og skole

Alternativ og supplerende kommunikasjon er viktig. Hvordan få det til i barnehagen og på skolen?

Dato 19. okt 2018
Spørsmål

Mari Aakvik
mari.aakvik@abilia.no
tfn: 40 03 18 44

Tid 9:30 - 14:00
Sted

Statens Hus

Påmeldingsfrist 18. okt 2018
Adresse Prinsens gate 1A
7013
Trondheim
Pris

Kostnadsfritt

Innhold

  • Kort innføring i Pegasus og PODD v/ Aina Ask i Abilia
  • Pegasus: introduksjon av symboler via –leker- sanger – bøker – rim og regler
  • PODD: en måte å organisere symboler på, både i kommunikasjonsbøker og elektronisk
  • Erfaringer med bruk av kommunikasjonshjelpemidler i barnehage og skole v/ Anne Kristoffersen og Kristine Ellefsen.
  • Hvordan bruke Pegasus og visuelle scener
  • Bruk av PODD kommunikasjonsbøker og elektronisk PODD
  • Tilrettelegge for kommunikative miljøer og samhandling med medelever.

Tid til diskusjon og erfaringsutveksling og det vil bli servering av kaffe/te og frukt.