Erfaringer med bruk av ASK i barnehage og skole

Fokus på Pegasus og PODD

Dato 21. sep 2018
Spørsmål
Tid 9:30 - 14:00
Sted

Fanatorget møte- og konferanselokaler

Påmeldingsfrist 10. sep 2018
Adresse Aurdalslia 10
5253
Sandsli
Pris

Kostnadsfritt

Alternativ og Supplerende Kommunikasjon er viktig.

Hvordan få det til ? I barnehagen? På skolen?

Innhold :

Kort innføring i Pegasus og PODD v/ Aina Ask i Abilia
•Pegasus: introduksjon av symboler via –leker- sanger – bøker – rim og regler
•PODD: en måte å organisere symboler på, både i kommunikasjonsbøker og elektronisk
 
Erfaringer med bruk av kommunikasjonshjelpemidler i barnehage og skole v/ Anne Kristoffersen og Kristine Ellefsen.
•Hvordan bruke Pegasus og visuelle scener
•Bruk av PODD kommunikasjonsbøker og elektronisk PODD.
•Tilrettelegge for kommunikative miljøer og samhandling med medelever.
 
Tid til diskusjon og erfaringsutveksling

Enkel bevertning.