fbpx Abilia Product Privacy Policy NB | Abilia Hopp til hovedinnhold

Abilia Product Privacy Policy NB

 

Bruk av Abilias produkter som er koblet til myAbilia

 

Abilia AB og selskapsgruppen (vi/oss) er opptatt av ditt personvern. I disse retningslinjene for personvern beskriver vi hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger som finnes i vårt produkt myAbilia og i våre produkter som er koblet til myAbilia.

 

Datakontrolløren og den juridiske enhet for disse retningslinjene er Abilia Aktiebolag, registrert i det svenske Bolagsverket med registreringsnummer 556180-3296.

 

Personvernerklæring i samsvar med GDPR

 

EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation) er en forordning for privatvern og databeskyttelse innenfor EU som har vært gjeldende fra 25. mai 2018.

GDPR pålegger forpliktelser på organisasjoner som kontrollerer og behandler personopplysninger, og introduserer nye rettigheter og beskyttelser for EU-borgere.

Vi har forpliktet oss til beskytte dine personopplysninger, og vi følger strengt bestemmelsene i all relevant lovgivning vedrørende databeskyttelse, inklusive GDPR, for å sikre at alle personopplysninger blir behandlet i samsvar med prinsippene som er skissert i forordningen.

 

Personopplysninger

 

Når det er opprettet en konto i myAbilia, innhenter vi brukeropplysninger fra myabilia.com eller via Abilias produkter som er koblet til myAbilia. Formålet er å verifisere brukerens identitet, beskytte brukergenerert innhold og informere om endringer og oppdateringer, slik at vi kan oppfylle Abilias forpliktelser overfor brukeren.

 

Spesifikke personopplysninger som vi kan innhente:

 

Type    

Beskrivelse

Juridisk grunnlag

Brukernavn / e-postadresse                                 

Unike identifikasjonsopplysninger som identifiserer en bruker.

Samtykke til disse retningslinjene

IP-adresse

IP-adressen din blir lagret i systemloggene og kan bli brukt til problemløsing                                  

Samtykke til disse retningslinjene

 

Vi oppbevarer opplysninger når en bruker tar i bruk myAbilia eller Abilias produkter som er koblet til myAbilia. Dette er definert som brukergenerert innhold og kan omfatte personopplysninger. Eksempler på dette er foto av brukeren og andre personer, navn, adresser og steder brukeren besøker osv. Formålet er å oppfylle Abilias forpliktelser overfor brukeren.

 

Hvor lenge opplysninger blir oppbevart

 

Personopplysninger blir oppbevart så lenge brukeren har en brukerkonto på myAbilia. Når en konto blir avsluttet, blir kontoen og relaterte data slettet i løpet av 30 dager.

 

Datadeling

 

For å kunne yte alle aspekter ved våre tjenester, er det mulig at vi må dele data med Abilias underkontraktører for behandling både innenfor og utenfor EU/EØS. Når vi deler dine personopplysninger med andre, deler vi alltid et minimum av opplysninger og vi tar alle rimelige kontraktsmessige, juridiske, tekniske og organisasjonsmessige hensyn for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet med en adekvat grad av personvern og i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

Underprosessorer
 

Behandling

Underkontraktør                                                     

Sted

Skylagring og hosting av myAbilia                                             

Google

EU (i samsvar med GDPR)

Sending av e-post fra myAbilia

Sparkpost

EU (i samsvar med GDPR)

 

 

Datasikkerhet

 

Alle oppbevarte data er kryptert innenfor EU/EØS, og alle data blir overført til og fra brukerens app ved bruk av et standard krypertingsnivå for bransjen (TLS 1.2 eller bedre).

Det er bare autorisert personale som har tilgang til vår skybaserte oppbevaring av data, og alle ansatte hos Abilia er bundet av en taushetsplikt som hindrer spredning av opplysninger og informasjon, inklusive personopplysninger.

På ledernivå er det etablert rutiner og prosesser som skal sørge for databeskyttelse og datasikkerhet.

 

Dine rettigheter til dine personopplysninger

 

 • Rett til å bli informert
  Du har rett til å bli informert om hvordan vi behandler dine opplysninger. Vi informerer deg gjennom disse retningslinjene for personvern.
 • Rett til tilgang til dine opplysninger
  Du kan be om en kopi av de opplysningene som du har sendt til oss.
 • Rett til korreksjon
  Du har rett til å få korrigert unøyaktige opplysninger om deg selv.
 • Rett til sletting
  Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet. Hvis du ber om det, vil dine personopplysninger bli slettet i løpet av 30 dager, såfremt ikke disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser.
 • Rett til å begrense behandlingen av dine opplysninger
  Dersom du tror at dine opplysninger er feilaktige eller at vi bruker opplysninger på en ulovlig måte, har du rett til å be oss om å stanse behandlingen av opplysningene.
 • Rett til å innlevere en klage
  Dersom du mistenker et konfidensialitetsbrudd, har du rett til å innlevere en klage.

 

Dersom du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, ber vi deg se Kontaktopplysninger nedenfor.

 

Kontaktopplysninger

 

Dersom du har spørsmål om Abilias behandling av dine personopplysninger, kan du sende en e-post til PrivacyTeam@abilia.com.

 

Oppdatering av disse retningslinjene

 

Abilia kan gjøre endringer i sine retningslinjer for personvern. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på nettstedet til Abilia

 

Id: 17326-1