PODD - översikt

1993 började den australiensiska talpedagogen Gayle Porter använda aktivitetstavlor och kommunikationsböcker på flera nivåer för att stimulera språkutveckling för barn och ungdomar med kommunikationsnedsättningar. 

Kommunikationsböckerna utvecklades över tiden och med hjälp av barn och vuxna byggdes ett koncept och en strategi fram som gör att böckerna idag är pragmatiska och praktiskt organiserade med många nivåer och dynamiska displayer. PODD täcker nu hela språket, från tidig ålder och begynnande språkutveckling och upp till ett fullständigt, funktionellt språk.

PODD-böckerna ger barn möjlighet att delta aktivt i samspel och samtal, oavsett vilken miljö de befinner sig i. De har enkelt tillgång till ett omfattande vokabulär som systematiskt och logiskt struktureras och anpassat till deras utvecklingsnivå och deras fysiska förutsättningar.

En PODD-bok uppfyller barnens nuvarande kommunikationsbehov och stimulerar dem samtidigt för ytterligare utveckling och språkkunskaper.

Läs mer om PODD genom länkarna nedan: