myAbilia

MyAbilia en webbtjänst för personer som använder Handi 5, HandiKalender för iOS och MEMOplanner
Med myAbilia kan man göra följande:
- Hantera sin egen kalender, bildarkiv och checklistor från datorn
- Få bättre överblick av kalendern på stor skärm
- Få hjälp av stödpersoner på distans
- Spara användardata, fungerar som backup

Översikt

Användarsystemet i myAbilia

MyAbilia har ett användarsystem som är anpassat för hjälpmedelshantering. Det innefattar administratör (Hjälpmedelscentral), förskrivare, användare och stödpersoner. Det är förskrivaren som ansvarar för att ge inloggningsuppgifter till användaren. Andra huvudmän, till exempel Arbetsförmedlingen, får kontakta Abilia direkt för att få inloggningsuppgifter.

Läs mer i lathunden Starta upp myAbilia om de olika stegen när man som förskrivare startar upp användare och stödpersoner.

MyAbilia och HandiKalender för iOS

Man måste ha ett användarkonto i myAbilia för att kunna använda HandiKalender för iOS. Kontot får man via sin förskrivare eller från Abilia.

MyAbilia och Handi5

MyAbilia är frivilligt när man har Handi5. Kontot får man via sin förskrivare eller från Abilia.

Anslutning till myAbilia/Handi Web görs direkt i Handi-programmet i apparaten. Ingenting behöver installeras, dock behöver apparaten vara inloggad på ett Google-konto.

Komma igång med myAbilia

Till dig som är förskrivare:

Se lathunden ”Starta upp myAbilia” om de olika stegen för att starta upp användare och stödpersoner.

Till dig som använder HandiKalender:

Se lathunden ”Kom igång med myAbilia och HandiKalender” om hur du loggar in, väljer stödperson samt lägger in bilder och aktiviteter.

Till dig som använder Handi5:

Se lathunden ”Kom igång med myAbilia och Handi5” om hur du loggar in, synkroniserar innehållet i apparaten med myAbilia, väljer stödperson samt lägger in aktiviteter.

Dokument och filer