Temadag om demens

Abilia välkomnar er till en kostnadsfri dag i samarbete med föreläsare Dagny Vikström och hjälpmedelskonsulenter från Huvudsaken, Ewa & Linnéa.

Datum 25 apr 2018
Kontakt

Anders Svensson: 070-252 44 27
anders.svensson@abilia.se

Ewa: 0920-284041
Linnéa: 0920-71783

Tid 10:00 - 16:00
Plats

Regionhuset, Sessionssalen Luleå

Sista anmälningsdag 18 apr 2018
Adress

Videokonferens
Pris

Kostnadsfritt

Demens är en av de snabbast växande sjukdomarna och en tidigt ställd diagnos är viktig, både för den sjuke och de anhöriga. Att i rätt tid få stöd och hjälp betyder mycket. Men frågorna kan vara många:

  • Hur kan man på bästa sätt bemöta en person med demens?
  • Hur reagerar man när man fått diagnosen och vad kan man göra?
  • Veta, kunna, förstå är minsann inte så lätt

Abilia vill uppmärksamma ämnet och har därför bjudit in Dagny Vikström och Huvudsaken som med stort engagemang och djup kunskap inom området kommer föreläsa under dagen. Teknik och hjälpmedel ökar självständigheten hos äldre personer och kan vara ett stöd för anhöriga. Abilia kommer att berätta om och ge exempel på kognitiva hjälpmedel som kan användas som stöd för personer med demens.


Dagny Vikström

Hur bemöter vi och kommunicerar med personer som har en demenssjukdom?
Dagny Vikström är leg. arbetsterapeut som varit verksam både inom sjukhusvård och äldreomsorg. Hennes intresse och engagemang i bemötande av personer med demens är mycket stort. Dagny har arbetat som demensutvecklare i Luleå under drygt 10 års tid. Dessutom har hon tillsammans med Kjell Fahlander och Göran Karlsson skrivit ”Demensboken”.

 

 

  
Kognitivt Stöd vid demenssjukdom.
Huvudsaken är ett resurscenter för kognitivt stöd inom hälso- och  sjukvården i Norrbotten. Syftet med kognitivt stöd är att skapa  möjlighet att bättre förstå och hantera sin vardag och omvärld. Ewa & Linnéa berättar mer om olika typer av kognitivt stöd samt visar produkter.

 

Målgrupp

Arbetsterapeuter - förskrivare av kognitiva hjälpmedel, samt övrig vårdpersonal som möter personer med demens.

Varmt välkommen.

Anmälan