Film om välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi kan hjälpa äldre med kognitiv svikt att klara sig bättre i sitt eget hem. Filmen visar hur livet för äldre kan vara med tekniska lösningar som fallarm, GPS-spårning och informationstavlor i hemmet. Den tar upp både etiska och tekniska utmaningar. I filmen intervjuas anställda i Bærum kommun som provar denna teknik, utrustningsleverantören Abilia och SINTEF, som bedriver forskning om hur tekniken fungerar för äldre. Filmen är ca 14 minuter och Abilia har en central roll. Filmen är gjord av Kunnskapsfilm.