Revisjonshistorikk Nova

Her finnes en oversikt over endringer som er gjort i ulike versjoner av Nova. Endringene består både av nye funksjoner, forenklinger, forbedringer og teknisk vedlikehold. Dette kan være aktuell informasjon til de som arbeider med oppfølging og vedlikehold av Nova.