Rekondisjonering

Å rekondisjonere et hjelpemiddel betyr å sette det tilbake i den stand det var når det var nytt. En rekondisjonering kan øke livslengden på produktet. Under følger rekondisjoneringsrutiner for produkter innen kognisjon, kommunikasjon og varsling.

Under følger rekondisjoneringsrutiner for produkter innen kognisjon, kommunikasjon og varsling.

Kognisjon:

Her finner du rekondisjoneringsrutiner for produkter innen kognisjon.

Kommunikation:

Her finner du rekondisjoneringsrutiner for produkter innen kommunikasjon:

Varsling:

Her finner du rekondisjoneringsrutiner for produkter innen varsling: