Oppdateringer Programsnekker

Her finner du informasjon om oppdateringer for Programsnekker.

Viktig informasjon om framgangsmåte for oppgradering til Programsnekker 6.8:

Oppgraderingene gjøres fra Hjelp–menyen i Programsnekker, hvor valget ”Søk etter oppdateringer” finnes. Dette forutsetter tilkobling til internett. I forbindelse med oppgraderingen til versjon 6.8 er det viktig å passe på følgende:

  • Talesyntesene fra Acapela må lastes ned og oppgraderes samtidig dersom du har eldre versjon enn 6.7.3. Dersom man ikke oppgraderer talesyntesene vil man miste lyden.

MICRO ROLLTALK

Vi anbefaler å gjøre en Hard Reset av Micro Rolltalk før oppgradering. Dette fordi Micro Rolltalk og dens talesynteser også må oppgraderes samtidig som Programsnekker oppgraderes. Det er også nødvendig å overføre brukerprogrammene til Micro Rolltalk på nytt. Den tryggeste måten å sikre at dette blir gjort er altså å gjøre en Hard Reset. Dette gjøres på forskjellige måter på de ulike Micro Rolltalk modellene, og er beskrevet i brukerveiledningen som medfulgte ved utlevering. Ta kontakt med oss dersom dere behøver denne brukerveiledningen tilsendt på nytt.

Last ned Installasjons guide for Programsnekker Windows 7.

Forrige versjon av Programsnekker ble tatt i bruk i begynnelsen av juni 2010. Brukerprogrammer som åpnes i denne nye versjonen kan åpnes i tidligere versjoner av Programsnekker helt bakover til versjon 6.6.0.

Oppdateringer Programsnekker

Programsnekker og all tilleggsprogramvare (talesyntese, symbolbanker) kan enkelt oppgraderes til siste versjon via internett, dersom du har versjon 6.3 eller nyere. Det er alltid anbefalt å benytte seneste versjon av all programvare.

Ta kontakt med oss dersom du har en eldre versjon, så sørger vi for at du får det nødvendige for å kunne oppgradere via internett senere. 

Oppgraderingen gjøres på følgende måte:

– Sørg for at maskinen som skal oppgraderes er tilkoblet internett

– Åpne Programsnekker, og gå på Hjelp–menyen

– Velg "Søk etter oppdateringer"

– Klikk på knappen "Søk etter oppdateringer". Dersom det finnes nyere versjoner enn det som finnes installert på maskinen vil en hake bli synlig til venstre for den aktuelle installasjonen.

– Klikk på knappen "Last ned", og følg deretter instruksene på skjermen.

Dersom du ikke ønsker å oppdatere alle installasjoner som finnes på den aktuelle maskinen samtidig kan de aktuelle hakene tas bort før du trykker "Last ned".