Flexi-programmer

Med denne oppgraderingen får du den nyeste versjonen av Flexi–programmer som er installert på datamaskinen.
Denne oppgraderingen gjelder for FlexiLader 5, FlexiWord 3 og FlexiView 3.
 
Oppgrader til:
 
* FlexiLader 5.0.19
* FlexiUSB 2.35
* FlexiWord 3.0.14
* FlexiView 3.0.12

Dokumenter og filer

Oppgradering Flexi-programmer 8.3 MB