myAbilia

Med myAbilia kan man gjøre følgende:
- Håndtere sin kalender, standardaktiviteter, standardtimere, bildearkiv og sjekklister fra PC’en
- Få bedre overblikk over kalenderen på stor skjerm
- Få hjelp av støttepersoner (fjernhjelp)
- Lagre brugerdata, fungerer som backup

Oversikt

Brukersystemet i myAbilia

MyAbilia har et brukersystem som er tilpasset hjelpemiddelhåndtering. Det omfatter administrator (Hjelpemiddelsentral), saksbehandler/bestiller, bruker og støttepersoner. Det er formidler/saksbehandler/bestiller som er ansvarlig for å gi påloggingsinformasjon til brukeren. Andre oppdragsgivere, for eksempel arbeidsformidlingen, må kontakt Abilia direkte for å få påloggingsinformasjon.


Les mer i dokumentet Starte opp myAbilia” som viser de ulike stegene når man som forskriver skal sette igang bruker og støtteperson.

MyAbilia og HandiKalender for iOS

Man må ha en myAbilia-konto for å kunne bruke HandiKalender for iOS. Kontoen får man via sin formidler eller fra Abilia.

MyAbilia og Handi5

MyAbilia er valgfritt når man har Handi5. Kontoen får man via sin formidler eller fra Abilia.

Tilknytning til myAbilia/Handi Web gjøres direkte i Handi-programmet på maskinen. Ingen installasjon trengs, men maskinen må være inlogget med en Google-konto.

Komme igang med myAbilia

Se dokumentet ”Kom igang med myAbilia og HandiKalender” om hvordan du logger inn, velger støtteperson samt legger inn bilder og aktiviteter.

Til deg som bruker Handi5:

Se dokumentet ”Kom igang med myAbilia og Handi5” om hvordan du logger inn, synkroniserer inholdet i apparatet med Handi Web, velger støtteperson samt legger inn aktiviteter.

 

 

 

Dokumenter og filer