KAT-kassen - Utgått

HMS.nr: 145307 Art.nr: 550023

KAT– kassen består av et utvalg av materiale som kan være et nyttig hjelpemiddel for barn eller en ungdom i samtaler om tanker og følelser.

KAT–kassen betyr Kognitiv Affektiv Trening. Opprinnelig ble hjelpemiddelet utviklet i Danmark for barn med Aspergers syndrom i et samarbeid mellom Dr. Tony Attwood, psykologen Kirsten Callesen og psykologen Annette Møller Nielsen.

For mange barn og unge er det ingen selvfølge å være bevisst på hvordan tanker, følelser og atferd henger sammen. KAT–kassen er et hjelpemiddel for å gi bedre innsikt i dette.

Den kan brukes av foreldre, lærere, pedagoger og fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne hvor det sentrale er å utvikle sin selvforståelse, forståelse for andres og egen atferd samt endre det sosiale samspillet mot mer hensiktsmessige samværsformer.

Kan benyttes som struktur, oversikt og eksempelbank.