Falck 5700 Kari Styringsboks

HMS.nr: 025568 Art.nr: 530002 Produktark

Kari StyringsBoks er et hjelpemiddel for deg som trenger å forenkle betjening av elektrisk utstyr, batteridrevne gjenstander eller utstyr som betjenes av en fjernkontroll.

Mål 160 x 100 x 4,5 cm
Vekt 600 g

Oversikt

Kari StyringsBoks og en valgfri bryter gir mange muligheter. Du kan velge funksjon på Kari StyringsBoks. Da blir det lettere for den som skal betjene bryteren. Om funksjonene: AV⁄PÅ– funksjonen brukes for å slå av og på. Det er mulig å benytte skjelvefilter for den som skjelver på hendene. HOLD– funksjonen kan brukes for å trene årsak virkning og TRYKK– funksjon for å få til et bevisst trykk. Med TID– funksjonen kan du sette et eksakt tidsintervall fra 1 sek. til 1 time og 40 minutter. IR–styring: Du kan også bryterstyre en videospiller, CD–spiller, leke eller TV som kontrolleres med en fjernkontroll. IRfunksjonen er opplærbar, det vil si at Kari StyringsBoks kan kodes med informasjon fra den ordinære fjernkontrollen med to funksjoner, normalt på⁄ av.
 
Ny versjon, Kari Styringsboks ver.3 fungerer på samme måte som beskrevet ovenfor. I tillegg er det mulig å låse den funksjonen som er valgt. Hensikten er å øke sikkerheten ved at man unngår at noen uforvarende kommer borti en tast og skifter funksjon uten å ønske det. Dette kan være særlig viktig når Kari styringsboks brukes sammen med elektriske apparater som ikke bør stå på for lenge.
 
Så lenge Kari StyringsBoks er låst til en funksjon, vil det stå LOCH i displayet samtidig som grønt lys viser hvilken funksjonstast som er valgt.

Dokumenter og filer

Dokumenter og filer

Kari Styringsboks - Manual 607.33 KB