All in One

HMS.nr: 212977 Art.nr: 330701 Produktark

All in One er en universalløsning for viderevarsling og kollegavarsling.

Løsningen består av to hovedenheter; en universalsender og en mottaker, ofte kalt Pager. All in One kan viderevarsle fra alle typer kabelbaserte sensorer og et utvalg av trådløse sendere, som f.eks armbåndssendere og universalsendere.

Oversikt

SIKKERHET

Det er lagt stor vekt på god rekkevidde og sikkerhet. All in One har en såkalt heartbeatfunksjon som varsler hvis man havner utenfor rekkevidde eller at det av andre grunner ikke er kontakt mellom sender og mottaker.

 

Typiske bruksområder er viderevarsling fra epilepsialarmer eller for å varsle at en kollega trenger bistand.

 

ALL IN ONE

• God rekkevidde, over 600 m i fri sikt

• Mulighet for varsling til både mottaker og mobiltelefon

• Mulighet for viderevarsling fra både kabelbaserte og trådløse sensorer

• Heartbeat/ sikkerhet, varsling dersom det ikke er kontakt mellom sender og mottaker

• Intuitiv, enkel montering og enkel i bruk

• Mottakeren kan motta varsler fra 4 ulike universalsendere

Dokumenter og filer

Brukerveiledning All in one 2.96 MB