Hvorfor kan man ikke legge PODD-boken direkte over på et nettbrett?

Det vil ikke være mulig å kopiere en PODD-bok som er laget for papir direkte over til en elektronisk versjon (talemaskin).

Dataskjermen har sin faste rektangulære form, og kan ikke åpnes som en bok med sidepaneler. Resultatet vil ikke møte det overordnede prinsippet for PODD; å alltid velge den mest effektive alternativet for å kunne møte den enkeltes individuelle kommunikasjonskrav.

I en PODD-bok er det inkludert er forutsigbart kjernevokabular på hver side. Dette for å få en mer effektiv kommunikasjon, og produksjon av flere ord og setninger. Kjernevokabularet gjentas på sidene for å redusere antall sideskift. I en elektronisk PODD-versjon er sideskiftene raskere, og bruk av automatisk lukking (såkalte «pop-ups») i programvaren gjør at sider vises og lukkes automatisk etter at et ord er valgt. Det er ikke nødvendig å bevege seg bort fra den aktuelle siden for å få tilgang til et ordforråd på en annen side.

PODD kommunikasjonsbøker har fargekoder og sidetall på feltene for å hjelpe kommunikasjonspartneren å bla til riktig side. Dette er ikke nødvendig i elektronisk PODD. Her er sidene programmert, og koblingene trenger ikke å bli sett av barnet eller partneren. 

Ulike støttefunksjoner for high-tech og low-tech

En samtalepartner som støtter brukeren i sin kommunikasjon kalles ofte en «smart partner». Begrepet spiller på at en menneskelig samtalepartner kan gjøre tolkninger, noe som en «dum» maskin ikke kan. Det kan f.eks være behov for å lese kroppsspråk/mimikk, la brukeren få ekstra tid for å orientere seg før man navigerer videre i boka, hjelpe brukeren med å holde fokus, etc.

I en kommunikasjonsbok kan en smart partner bl.a hjelpe til med å holde fokus på nøkkelordet i meldingen. I elektronisk PODD vil det ofte være nødvendig med ekstra programmering og/eller egne strategier for å imøtekomme mangelen på smart-partner.

Noen felt i PODD-bøker har flere ord med lignende betydninger på et felt, bl.a for å ha tilgang til synonymer og flere grammatiske former av et ord, uten at de trenger å ta mer plass i boka.  En smart partner bruker forståelsen av sammenhengen for å fastslå hvilke spesifikke ord som kreves i meldingen. Hvis barnet for eksempel velger elementene "hjelp" og "Jeg, meg, min, mine", vil en smart partner si "Hjelp meg".

I elektronisk PODD er det ikke mulig å ha flere ord som alternativer på ett felt, fordi alle alternativene vil bli uttalt eller plassert i meldingsvinduet. I eksempelet over ville alle ordene "hjelp, jeg, meg, mitt, mine" skrives i meldingsvinduet og leses høyt.

Ved bruk av en PODD-bok vil en menneskelig partner observere og løse problemer på måter en datamaskin ikke kan. Der en partner kan bruke god tid eller tolke ut fra kroppsspråk, ansiktsuttrykk og hvilken av fingrene som peker, vil en enhet med berøringsskjerm reagere på all touch, tilsiktet eller ikke. Endringene skjer umiddelbart – man går til en ny side og den opprinnelige siden «forsvinner» raskt. Disse raske sideendringene på en elektronisk enhet kan gjøre det vanskelig for noen barn å lære seg navigasjonsprosessen. Spesielt kan det være forvirrende og frustrerende hvis barnet har valgt et felt ved et uhell.

Tillbake til PODD - oversikt